RESPECT

Mogen wij uitdrukkelijk vragen aan alle leden om de nachtrust van de buren te willen respecteren en om de stilte en rust op de parkings te bewaren en zeker na 22u alle onnodig lawaai, zoals praten, zingen, toeteren, optrekken,… te willen vermijden. Men gaat in stilte naar zijn wagen of fiets en verlaat op een rustige manier de parking. Naast het feit dat nachtlawaai strafrechtelijk gesanctioneerd wordt, zal ook de VZW Witte Beer maatregelen nemen tegen leden die deze regel, zoals neergelegd in de sportieve regels, niet respecteren.

website door geselle.be